قراردادهای آژانس مسافرتی راه مطمئن باکو

دیدار و گفتگو مدیر عامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو با رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم ایر و مدیر عامل انجمن گردشگری جمهوری اسلامی ایران و‌ توسعه همکاری های مشترک کارگزار راه مطمئن باکو با شرکت هواپیمایی قشم ایر جمهوری اسلامی ایران

دیدار و گفتگو مدیر عامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو با رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم ایر و مدیر عامل انجمن گردشگری جمهوری اسلامی ایران و‌ توسعه همکاری های مشترک کارگزار راه مطمئن باکو با شرکت هواپیمایی قشم ایر جمهوری اسلامی ایران

دیدار و‌گفتگو مدیرعامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو و رئیس هیئت مدیره مجموعه رکورد کلوب آذربایجان با نایب رئیس فدراسیون بوکس جمهوری آذربایجان، جهت توسعه همکاری های مشترک باشگاه رکورد کلوب آذربایجان با فدراسیون بوکس جمهوری آذربایجان جهت برگزاری اردوهای مشترک رشته های مختلف رزمی با جمهوری اسلامی ایران.

دیدار و‌گفتگو مدیرعامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو و رئیس هیئت مدیره مجموعه رکورد کلوب آذربایجان با نایب رئیس فدراسیون بوکس جمهوری آذربایجان، جهت توسعه همکاری های مشترک باشگاه رکورد کلوب آذربایجان با فدراسیون بوکس جمهوری آذربایجان جهت برگزاری اردوهای مشترک رشته های مختلف رزمی با جمهوری اسلامی ایران

اخذ ویزا کار مالتیپل لیتوانی، توسط کارگزار توریستی و‌حقوقی راه مطمئن باکو

اخذ ویزا کار مالتیپل لیتوانی، توسط کارگزار توریستی و‌حقوقی راه مطمئن باکو

دیدار و عقد قرار داد رسمی مدیر عامل کارگزار راه مطمئن باکو با مدیرعامل هتل و شهرک توریستی دهکده گلف باکو جهت فروش پروژه های مسکونی تجاری و توسعه همکاری های مشترک کارگزار رسمی راه مطمئن باکو

دیدار و عقد قرار داد رسمی مدیر عامل کارگزار راه مطمئن باکو با مدیرعامل هتل و شهرک توریستی دهکده گلف باکو جهت فروش پروژه های مسکونی تجاری و توسعه همکاری های مشترک کارگزار رسمی راه مطمئن باکو

دیدار مدیرعامل کارگزاررسمی راه مطمئن باکو با خانم پروفسور ایرانا علیوآ رئیس دانشگاه بین المللی مدیریت و توریسم باکو و عقدقرارداد رسمی در زمینه توسعه همکاری های مشترک کارگزار رسمی راه مطمئن باکو

دیدار مدیرعامل کارگزاررسمی راه مطمئن باکو با خانم پروفسور ایرانا علیوآ رئیس دانشگاه بین المللی مدیریت و توریسم باکو و عقدقرارداد رسمی در زمینه توسعه همکاری های مشترک کارگزار رسمی راه مطمئن باکو

عقد قرار داد رسمی مدیر عامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو با مدیر فروش و بازرگانی شرکت هواپیمایی آزال و‌بوتا ایرویز و شرکت کارگو بین المللی سیلک وی جمهوری آذربایجان و اخذ نمایندگی رسمی فروش در جمهوری آذربایجان

عقد قرار داد رسمی مدیر عامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو با مدیر فروش و بازرگانی شرکت هواپیمایی آزال و‌بوتا ایرویز و شرکت کارگو بین المللی سیلک وی جمهوری آذربایجان و اخذ نمایندگی رسمی فروش در جمهوری آذربایجان

حضور مدیر عامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو در مراسم افتتاحیه گروه هتل های بین المللی آریون باکو.

حضور مدیر عامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو در مراسم افتتاحیه گروه هتل های بین المللی آریون باکو.

حضور مدیر لیگ برتر فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال جمهوری آذربایجان در دفتر مرکزی کارگزار رسمی راه مطمئن باکو و دیدار و‌ گفتگو مدیر عامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو و توسعه همکاری های مشترک باشگاه رکورد کلوب آذربایجان و‌اهدای تندیس یادبود به ایشان.

حضور مدیر لیگ برتر فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال جمهوری آذربایجان در دفتر مرکزی کارگزار رسمی راه مطمئن باکو و دیدار و‌ گفتگو مدیر عامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو و توسعه همکاری های مشترک باشگاه رکورد کلوب آذربایجان و‌اهدای تندیس یادبود به ایشان.

حضور مدیر عامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو در مراسم افتتاحیه گروه هتل های بین المللی هیلموند باکو.

حضور مدیر عامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو در مراسم افتتاحیه گروه هتل های بین المللی هیلموند باکو.

حضور در دیدار فینال جام حذفی فوتبال جمهوری آذربایجان فصل 2021-2020 ، بعنوان مهمان ویژه باشگاه سومقاییت آذربایجان

حضور در دیدار فینال جام حذفی فوتبال جمهوری آذربایجان فصل 2021-2020 ، بعنوان مهمان ویژه باشگاه سومقاییت آذربایجان

حضور آقای ((علی قربانی)) بازیکن اسبق باشگاه استقلال و سپاهان ایران و حال حاضر باشگاه سومقاییت لیگ برتر جمهوری آذربایجان در دفتر مرکزی کارگزار رسمی راه مطمئن باکو و اهدای تندیس یادبود به ایشان توسط مدیر عامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو

حضور آقای ((علی قربانی)) بازیکن اسبق باشگاه استقلال و سپاهان ایران و حال حاضر باشگاه سومقاییت لیگ برتر جمهوری آذربایجان در دفتر مرکزی کارگزار رسمی راه مطمئن باکو و اهدای تندیس یادبود به ایشان توسط مدیر عامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو

دیدار و گفتگو مدیر عامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو با مدیر لیگ برتر فدراسیون فوتبال جمهوری آذربایجان آقای الگیز عباس اف جهت توسعه همکاری های مشترک فوتبال جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان

دیدار و گفتگو مدیر عامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو با مدیر لیگ برتر فدراسیون فوتبال جمهوری آذربایجان آقای الگیز عباس اف جهت توسعه همکاری های مشترک فوتبال جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان

عقد قرار داد کارگزار رسمی راه مطمئن باکو با مدیر عامل بزرگترین پروژه های مسکونی گراند پالاس ، دلوکس پالاس، سرویس پالاس باکو و اخذ نمایندگی رسمی فروش جمهوری اسلامی ایران در باکو.

عقد قرار داد کارگزار رسمی راه مطمئن باکو با مدیر عامل بزرگترین پروژه های مسکونی گراند پالاس ، دلوکس پالاس، سرویس پالاس باکو و اخذ نمایندگی رسمی فروش جمهوری اسلامی ایران در باکو.

اخذ اقامت جمهوری آذربایجان از طریق اخذ اجازه کار در باکو توسط کارگزار رسمی راه مطمئن باکو

اخذ اقامت جمهوری آذربایجان از طریق اخذ اجازه کار در باکو توسط کارگزار رسمی راه مطمئن باکو

دیدار و گفتگو مدیر عامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو با مدیر آکادمی باشگاه فرهنگی و ورزشی استقلال تهران ، آقای ناصر فریاد شیران و توسعه همکاری های مشترک آکادمی فوتبال رکورد آذربایجان و کارگزار رسمی راه مطمئن باکو.

دیدار و گفتگو مدیر عامل کارگزار رسمی راه مطمئن باکو با مدیر آکادمی باشگاه فرهنگی و ورزشی استقلال تهران ، آقای ناصر فریاد شیران و توسعه همکاری های مشترک آکادمی فوتبال رکورد آذربایجان و کارگزار رسمی راه مطمئن باکو.

فهرست