ملیکا رادمنش

وکیل پایه یک حقوقی

درباره ملیکا رادمنش

من در سال 1360 موفق یه دریافت مدرک تحصیلی خود از دانشگاه تهران شدم و در سال 1399 با دریافت وکیل نمونه استان داری این افتخار را به دست آورده ام .

من خود را ملزم به این دانستم تا با توام توان خود در راستای زنده کردن حقوق دیگران تلاش کنم لذا این قول را به تمام موکل هایم میدهم که من با تمام وجود از حق شما دفاع خواهم نمود

مهارت ها

تسلط به موضوع
چیرگی
پیگیری موضوع
حسن رفتار
پرونده های موفق
عملکرد کلی

اطلاعات تماس

  • + 001 234 56 78
  • hello@dream-theme.com
  • Dream-Theme
یوتیوبپینترستFoursquare